topImage3

אודות ז'אן מטש

1feceebז'אן עתיר ידע וניסיון, גור תעשיית האלקטרוניקה / מעגלים אלקטרונים מורכבים, במרחב תהליכי ייצור.

החל מייצור מעגלים מודפסים, קשיחים וגמישים, רב  שכבתים / Multilayer.

ידע ושליטה מלאה בכל תהליכי הייצור [ביקורת קבלה, הדפסה, השמה, כל שלבי ההלחמות כולל תהליכי ביקורות איכות בתהליכים ובזמן אמת].

שלב ייחודי אצל ז'אן הוא יכולתו לאפיין כשלים בתהליכים בזמן אמת וניתוח כשל תהליכי וחומרי גלם [מעגלים & רכיבים].

ז'אן משלב הצלחת תהליכי ייצור תוך הקפדה על תהליכי בקרת איכות בעזרת תוכניות לגילוי ומניעת תקלות והפעלת בקרת תהליכי SPC.

ז'אן בקי בהכנות / תכנון ושיפור תהליכי קווי הייצור למעגלים אלקטרונים והתקני ליווי לצורכי שמירת האיכות בין העברת המוצר מתהליך אחד לשני.

תחום תקני IPCIPC

Jean Metsch

ז'אן מטש, מדריך בארץ ובחו"ל משלב את ניסיונו בתחומי הדרכות והסמכות לתקני IPC:
IPC-J-STD-001  IPC-A-600   IPC-A-610   IPC/WHMA-A620
IPC-7711/7721  IPC-J-STD001   CID-Instructor

פתרונות לתהליכי SMT שכולל:
תכנון מסכות / Stencils למריחת בדיל [בהתאם לדרישות המעגל / המוצר]
תכנון תהליכי השמות רכיבי SMD [במכונות השמה].
תכנון וקביעת פרופיל טמפ. להלחמה בתהליכי: Reflow ,Wave Soldering, Selective Soldering,
Vapor Phase Soldering , Soldering Hot Bare & הלחמות בתהליכי אולטראסוני.
בדיקות : X-Ray [סטטי והדמיה], AOI [מבוסס על SPS], SPI וביקורת ויזואלית.

ז'אן מהנדס מכונות בהתמחות:
תורת החומרים / Metallurgic
הנדסת תהליך במעגלים מודפסים עד למוצר מוגמר

השירותים שלנו

הדרכות ניתנות בחברות ו/או בכיתות מאורגנות [אולם הרצאות]

סטודנטים שמשתתפים בהדרכה ועוברים את דרישות המבחנים של IPC

יהיו זכאים לתעודה רשמית של הארגון ,בהתאם לתקן עליו נבחנו.

הקורסים מיועדים ל:

IPC-A-600

 1. עובדי ייצור בתחום ייצור מעגלים מודפסים [ קשיח / גמיש]
 2. אנשי בקרת איכות בקווי ייצור,
 3. ביקורת – Incoming Inspection
 4. ראשי צוות בייצור ו בהרכבות מעגלים מודפסים / sי PCB
 5. משך ההדרכה : 32 שעות כולל מבחנים

הערה: מומלץ שלאחר ההסמכה לתקן IPC-A-600 , להשתתף בהרחבת התקן –  על בסיס הדרכה מעמיקה, בהתאם לסטנדרטים של:

IPC6012 & IPC6013.

IPC-A-610

 1. הקורס מיועד לעובדי ייצור בתחום הלחמות והרכבות רכיבי TH & SMD ומכלולים אלקטרונים, כמו כן עבור מפעילי ציוד בתהליכי TH & SMD .
 2. לעובדי בקרת איכות בקווי ייצור וביקורת סופית של מוצר ולעובדי בקרת קבלה.
 3. לראשי צוותים בייצור, מנהלי ייצור ואנשי הנדסה.
 4. משך ההדרכה : 24 שעות כולל מבחנים

IPC/WHMA-A-620

 1. הקורס מיועד לעובדי ייצור, ראשי צוותים, העובדים בתחום ייצור כבלים / צמות
 2. אנשי ביקורת בקווי ייצור וביקורת סופית [לפני מסירה ללקוח], ביקורת קבלה
 3. מנהלי ייצור ואנשי הנדסה
 4. משך ההדרכה: 24 שעות כולל מבחנים

IPC-7711/7721

 1. הקורס מיועד לתיקונים ושינויים במעגלים מודפסים
 2. בתחום צבאי, רפואי ואזרחי
 3. לעובדי ייצור מיומנים בתחום ההלחמות
 4. אנשי ביקורת
 5. מהנדסי תהליך
 6. משך ההדרכה: 32 שעות כולל מבחנים

[ מבחן תאוריה & מעשי ]

IPC-J-STD001

 1. הקורס מיועד ללמוד על שמירת מערכות בתהליכי ייצור וביסוס רמת איכות של המוצרים
 2. מיועד לראשי צוותים בייצור
 3. אנשי ביקורת בקווי ייצור
 4. מנהלי ייצור ואנשי הנדסה
 5. מהנדסי תהליך
 6. במטרה לקיים בקרת תהליכי ייצור [PC] בשילוב הנדרש בתקני IPC 600 & 610 & 620 .
 7. משך ההדרכה : 32 שעות כולל מבחנים

[ מבחן תאוריה & מעשי ]

הדרכה CID

תוכנית לימודי מיועד לקהל:

 1. מהנדסי תהליך, אנשי ביקורת איכות בקווי ייצור וביקורת סופית
 2. מנהלי ייצור, אנשי מחלקת הנדסה וראשי צוותים בתהליכי ייצור
 3. תוכנית הדרכה של CID מקשרת עולם הפיתוח של מעגלים מודפסים עם עריכת PCB's והרכבות מכלולים.
 4. משך ההדרכה 36 שעות כולל מבחנים.

כשל בתהליכי הייצורPractical Failure Analysis Workshop

ליווי פרויקטים ומוצרים החל מ:

 1. בניית תיקי מוצר
 2. התאמת קווי ייצור לתהליכי המוצר
 3. תכנון וליווי בכל שלבי תהליכי הייצור
 4. ליווי תהליכי תכנון ובדיקות: AOI , SPI , X-Ray ותהליכי TH
 5. בדיקות התהליך בזמן אמת [ייצור מעגלים, רכיבים]
 6. אפיון כשל, מקור ומציאת פיתרון זמני ותכנון לפתרון ייצור סופי
 7. העברת משוב חוזר למחלקת הנדסה / פיתוח לשיפור מצב קיים והמלצות לביצוע

הלקוחות שלנו